یکی از سفیران ما باشید

درآمد بیشتر کسب کنید

اگر خودرو شخصی مناسب و تمیز دارید ظرفیت خالی آن را تبدیل به یک ماشین تولید درآمد نمایید. با شتاب سفرهای خالی در شهر را کاهش دهید؛ چون در هر جای شهر می توانید مسافر جا به جا کنید.

در زمان و مکان مناسب خود کار کنید

هیچ اجباری در ساعت و مکان کاری شما نیست. رئیس خود باشید و طبق برنامه شخصی خود در جامعه سفیران شتاب فعالیت کنید.

عضوی از یک خانواده بزرگ باشید

با پیوستن به سامانه شتاب عضو یک خانواده بزرگ شوید و از حمایت های آن برخوردار شوید و تفاوت را احساس کنید.

لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید. ما جهت ثبت نام و هماهنگی به زودی با شما تماس می گیریم.